De Beroepsorganisatie voor Biografiewerk (BOB) is in 2006 opgericht en behartigt de professionele belangen van haar leden. Dat doen we door samenwerking, bijscholing, intervisie en het ontwikkelen van vakbekwaamheid. Zo werken we aan de herkenbaarheid van biografiewerk en bieden we biografisch coaches de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten.

Ledenvergadering

Eens per jaar wordt de ledenvergadering georganiseerd. Het doel hiervan is enerzijds het beleid met elkaar af te stemmen en anderzijds een inspiratie- en ontmoetingsmoment. De ledenvergadering vindt in principe plaats in combinatie met een biografiekcafé en/of bijscholing.

Lid worden?

Bestuur

Het bestuur van de BOB behartigt de belangen en bewaakt de doelstellingen van de vereniging en wordt door de leden gekozen. De procedures zijn vastgelegd in statuten en een huishoudelijk reglement. 

Wie zitten er in het bestuur?

  • Annette Filippo | voorzitter 
  • Antonia Hilhorst | secretaris 
  • Dorine Berkhout | secretaris
  • José Vreeburg | waarnemend penningmeester 
  • Dana Ploeger |algemeen lid (communicatie)

Vergaderdata worden aangekondigd in de nieuwsbrief en zijn op te vragen bij het secretariaat. 

Vind een coach

Zoek je een coach? Kijk dan op ons aanbod van biografisch coaches. Hier staan alle biografisch coaches die als zelfstandige werkzaam zijn in een praktijk. Ze werken allemaal vanuit een beroepsprofiel. Bij de uitoefening van hun vak kunnen ze zich op verschillende manieren profileren. De één werkt bijvoorbeeld als ouderschapscoach, de ander als coach autobiografisch schrijven en/of biografisch consulent. Wil je weten wat iemands specialisme is, ga dan naar de website van de betreffende coach. Sommige leden werken vanuit meerdere vaste locaties, zij staan dan ook zo vermeld. 

Vind een coach