Door biografische coaching wordt jouw unieke persoonlijkheid zichtbaar. Het geeft je de kans je leven beter te begrijpen, je eigenheid en rode draden te ontdekken. Hierdoor kun je diepere motieven en ontwikkeling herkennen. Zo wordt (weer) helder waar het in jouw leven om gaat, wat echt zin heeft. 

Levensloopcoach

Een biografisch coach is opgeleid in levensloopkunde. Samen met een biografisch coach kijk je als cliënt naar afzonderlijke gebeurtenissen in je levensloop en speur je naar de verbanden en thema’s die in de loop van je leven oplichten. Door terug te kijken in je leven, vergroot je het bewustzijn voor wie je bent en wat voor jou betekenis heeft. Zo maakt de tijd zichtbaar wat er werkelijk toe deed en doet.

Weten waar je vandaan komt maakt helder waar je staat. In deze plaatsbepaling is het ook belangrijk de richting te onderzoeken die je kunt gaan. Zo krijg je gevoel voor jouw bestemming, je levensmotief. Je kijkt anders naar wat er op je afkomt. Kijkend naar de toekomst, welk verlangen leeft er dan in je? 

Voor wie?

Als je een levensvraag hebt, waar kun je dan terecht? Biografische coaching is toegankelijk voor iedereen met vragen over leven en werk, die op het eigen leven kan en wil reflecteren. Het heeft vaak een diepgaande doorwerking in het leven maar geen therapeutisch oogmerk. Vind hier een coach die bij je past. 

Hoe werkt een biografisch coach 

Er zijn vele manieren om vanuit het biografisch perspectief te werken: individueel, in groepen, in een persoonlijke of werkgerelateerde context. Het is gebruikelijk te beginnen met een kennismakingsgesprek. Daarin legt de coach de persoonlijke werkwijze uit en wordt de vraag van de cliënt onderzocht. Vaak komt in dit gesprek de eigenlijke vraag op tafel. In vervolggesprekken wordt onder meer gewerkt met herinneringen en beelden van levensverhaal.

Een biografisch coach heeft zich toegelegd op het goede verstaan van een levensverhaal. Hij of zij zal aandachtig luisteren, waardoor je anders vertelt. De coach zal proberen de juiste vragen te stellen, waardoor andere verbanden in het licht komen. Hij of zij zal je helpen om vanuit kennis en inzicht in de wetmatigheden van een menselijke levensloop andere en zinvolle perspectieven te ontdekken. Al naar gelang de specifieke expertise van de coach wordt er met andere werkvormen aan verdieping van het proces gewerkt. Bij biografische coaching wordt de specifieke werkwijze van de coach altijd afgestemd op jouw individuele vraag en situatie en hij of zij zal dit met jou bespreken.


Op de vraag naar de zin van het leven antwoordt een ieder met zijn levensloop' | György Konrád