Door biografische coaching wordt jouw unieke persoonlijkheid zichtbaar. Het geeft je de kans je leven beter te begrijpen, je eigenheid en rode draden te ontdekken. Hierdoor kun je diepere motieven herkennen en ontwikkeling zien maar ook zingeving ontdekken en richting (her)vinden.

Levensloopkunde

Een biografisch coach is opgeleid in levensloopkunde. Samen met een biografisch coach kijk je als cliënt naar afzonderlijke gebeurtenissen in je levensloop en speur je naar de verbanden en thema’s die in de loop van je leven oplichten. Door terug te kijken in je leven, vergroot je het bewustzijn voor wie je bent en wat voor jou betekenis heeft. Zo maakt de tijd zichtbaar wat er werkelijk toe deed en doet.

Weten waar je vandaan komt maakt helder waar je staat. In deze plaatsbepaling is het ook belangrijk de richting te onderzoeken waarin je gaat. Je krijgt een gevoel voor je de bestemming die je wilt bereiken. Je kijkt naar wat er op je toekomt. Welk verlangen leeft er in je voor de toekomst? Welke vragen uit de wereld komen er op je af?

Biografisch werken

Er zijn vele manieren om vanuit het biografisch perspectief te werken. De meest gebruikelijke is één of meerdere biografische gesprekken. Je begint altijd met een kennismakingsgesprek. Daarin legt de coach de persoonlijke werkwijze uit en wordt de vraag van de cliënt opgehelderd. Vaak komt in dit gesprek de eigenlijke vraag op tafel. In de vervolggesprekken vindt vertellen van en het werken met de herinneringen en beelden van levensverhaal plaats.

Een biografisch coach stemt zijn of haar specifieke werkwijze en aanbod altijd af op jouw individuele vraag

Een biografisch coach heeft zich toegelegd op het goede verstaan van een levensverhaal. Hij of zij zal aandachtig luisteren, waardoor je anders vertelt. De coach zal proberen de juiste vragen te stellen, waardoor andere verbanden in het licht komen. Hij of zij zal je helpen om vanuit kennis en inzicht in de wetmatigheden van een menselijke levensloop andere en zinvolle perspectieven te ontdekken. Al naar gelang de specifieke expertise van de coach wordt er met andere werkvormen aan verdieping van het proces gewerkt. Bij biografische coaching wordt de specifieke werkwijze van de coach altijd afgestemd op jouw individuele vraag en situatie en hij of zij zal dit met jou bespreken.