Wat is biografiewerk?

In biografiewerk ga je onder professionele begeleiding van de biografisch coach aan het werk met je eigen levensloop, je biografie. Vanuit een biografisch perspectief kijken naar gebeurtenissen in je leven geeft houvast en richting. ‘Kijk eens naar dit leven. Wat is er gebeurd? Wie leeft dit leven? Ik! Maar wie ben ik dan? En hoe kan ik daarmee sturing geven aan mijn levensloop?’ 

Vanuit het biografische perspectief zijn dit kernvragen.

In je dagelijkse leven sta je niet iedere dag stil bij je levensloop. Toch zijn er momenten waarop die behoefte ontstaat, je wilt bezinnen en op zoek wilt gaan naar antwoorden op vragen over je leven. Deze vragen kunnen betrekking hebben op verschillende levensgebieden:

  • Ik voel me niet (meer) thuis in mijn relatie; werk. Waar ben ik echt op mijn plaats? Wanneer voel ik me in mijn element?
  • Ik voel me zo moe. Het lijkt wel alsof ik alleen maar aan het rennen ben. Hoe breng ik mijn leven meer in balans? Wat geeft mij werkelijk energie?
  • Waar gaat mijn leven over? Waar streef ik echt naar? Wat nam ik me voor te doen? Wat is mijn doel?
  • Ik voel me soms zo leeg van binnen. Wat geeft mijn leven zin? Voor wie en wat kan ik van betekenis zijn? 

Levensvragen zijn talloos en heel divers. Wel gaan ze altijd over jezelf in relatie tot anderen, de omgeving om jou heen, de wereld waarin je leeft. Eigentijdse thema's zijn bijvoorbeeld het vinden van balans in werk en relaties en/of je gezin; de omgang met jezelf en gevoelens die in je leven; omgaan met vitaliteit en gezondheid. In zulke situaties is biografische coaching een effectieve en inzichtgevende keuze. 

Hoe biografisch coaches werken

Er zijn vele manieren om vanuit het biografisch perspectief te werken: individueel, in groepen, in een persoonlijke of werkgerelateerde context. Het is gebruikelijk te beginnen met een kennismakingsgesprek. Daarin legt de coach de persoonlijke werkwijze uit en wordt de vraag van de cliënt onderzocht. Vaak komt in dit gesprek de eigenlijke vraag op tafel. In vervolggesprekken wordt onder meer gewerkt met herinneringen en beelden van levensverhaal.

Ben je zelf coach en geïnteresseerd in biografisch werken? Neem contact op met de beroepsorganisatie

Ben je op zoek naar een coach en wil je een kennismakingsgesprek? Neem gerust contact op.


'Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen' | Sören Kierkegaard