In biografiewerk ga je onder professionele begeleiding aan het werk met je eigen levensloop, je biografie. Vanuit een biografisch perspectief kijken naar gebeurtenissen in je leven geeft houvast en richting. ‘Kijk eens naar dit leven. Wat is er gebeurd? Wie leeft dit leven? Ik! En wie ben ik dan?’ Vanuit het biografische perspectief zijn dit kernvragen.

In je dagelijkse leven sta je niet iedere dag stil bij je levensloop. Toch zijn er momenten waarop behoefte ontstaat je te bezinnen en je antwoorden zoekt op vragen over je leven. Deze kunnen betrekking hebben op verschillende levensgebieden, bijvoorbeeld het vinden van balans in werk en relaties, gezin, het omgaan met vitaliteit en gezondheid of de omgang met jezelf. In zulke situaties is biografische coaching een goede keuze.