Gedragscode

Ieder lid van de BOB ondertekent de gedragscode die speciaal is opgesteld door de ALV van de BOB. Hiermee onderschrijft iedere biografisch coach het belang van een gemeenschappelijke leidraad voor het professioneel functioneren van de coaches. De gedragscode geeft een expliciete beschrijving van de normen en waarden die hier bij horen. Leden i.o. tekenen de gedragscode nog niet, omdat zij nog onder begeleiding van hun opleiders  staan.

Klachtregeling

Bij een professionele organisatie hoort een zorgvuldige klachtprocedure. Mocht een cliënt een klacht hebben over het werk van een van onze coaches of met de organisatie van diens praktijk, dan is het uiteraard eerst raadzaam om dit met elkaar te bespreken. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kent de BOB een klachtregeling

Bijscholing

Onze biografisch coaches hebben het biografiewerk eigen gemaakt door het voltooien van een opleiding, innerlijke scholing en zelfreflectie. Biografiewerk is een beroep waar het begrip education permanente in het bijzonder van toepassing is. Het vraagt om een reflectieve houding en de wil om te blijven leren van het leven en de eigen levenservaringen. Na- en bijscholing in de vorm van zelfstudie, cursussen, masterclasses en intervisie is daarbij essentieel.

De BOB organiseert jaarlijks een bijscholingsaanbod waar een specifiek biografisch thema of werkwijze centraal staat. Deze bijscholingsdagen zijn gericht op praktische deskundigheidsbevordering en toegankelijk voor leden die hun opleiding hebben afgerond.