Gedragscode

Wanneer je lid bent van de BOB onderteken je een gedragscode. Hiermee onderschrijf je het belang van een gemeenschappelijke leidraad voor het professioneel functioneren van biografisch coaches. De gedragscode geeft een expliciete beschrijving van de normen en waarden die hier bij horen. Aspirant-leden tekenen de gedragscode nog niet. 

Bijscholing

Als biografisch coach heb jij je het biografiewerk eigen gemaakt door het voltooien van een opleiding, innerlijke scholing en zelfreflectie. Biografiewerk is een beroep waar het begrip education permanente in het bijzonder van toepassing is. Het vraagt om een reflectieve houding en de wil om te blijven leren van het leven en de eigen levenservaringen. Na- en bijscholing in de vorm van zelfstudie, cursussen, masterclasses en intervisie is daarbij essentieel.

De BOB organiseert jaarlijks een bijscholingsaanbod waar een specifiek biografisch thema of werkwijze centraal staat. Deze bijscholingsdagen zijn gericht op praktische deskundigheidsbevordering en alleen toegankelijk voor leden die hun opleiding hebben afgerond.