Autobiografisch schrijven is een specifieke manier om je leven te onderzoeken. Schrijven geeft een andere toegang tot herinneringen: vaak blijk je veel meer over je leven te weten dan je vooraf dacht. Dat heeft als voordeel dat je op een andere en meer verschillende manieren naar gebeurtenissen in je leven kunt gaan kijken. Door heel precies herinneringen te beschrijven, ontstaat een vollediger beeld van je levensloop en kun je er een andere betekenis aan geven. Dit heeft vaak tot gevolg dat je levensenergie weer vrij kan stromen. Hier vind je het complete aanbod van onze coaches.

Alledaagse en grote gebeurtenissen

Je kunt schrijven over grote gebeurtenissen en belangrijke keuzes die je hebt gemaakt en over alledaagse voorvallen. Het kan gaan om je eerste herinneringen maar ook over wat er gisteren gebeurde. Al schrijvend krijg je meer zicht op de rode draden in je leven en je eigen ontwikkeling. Je krijgt verschillende schrijftechnieken aangereikt die jou daarbij helpen. Herinneringen die je op deze wijze in kaart brengt, kunnen de basis zijn van een levensboek (autobiografie). Autobiografisch schrijven vindt meestal plaats in een cursusgroep. Er worden cursussen gegeven met uiteenlopende levensthema's zoals verlies, familie, de verschillende levensfasen en jeugdherinneringen.

Levensboek

Het (laten) schrijven van een levensboek of herinneringenboek helpt om de balans van het leven op te maken. Het maakt het ook mogelijk belangrijke verhalen en ervaringen door te geven aan bijvoorbeeld (klein)kinderen. Biografisch coaches die zich toeleggen op het maken van zo'n boek of anderen hier bij helpen, verstaan de kunst het eigene van de persoon om wie het gaat zichtbaar te maken in zijn of haar unieke levensloop.


'De dingen waarvan we houden, vertellen ons wie we zijn' | Thomas van Aquino