De Beroepsorganisatie voor Biografiewerk (BOB) is een vereniging voor mensen die biografiewerk als zelfstandig beroep uitoefenen en/of dit integreren in een baan. De BOB ondersteunt de herkenbaarheid en professionaliteit van dit werk. Ze biedt biografisch coaches de mogelijkheid om door samenwerking, nascholing, intervisie en belangenbehartiging de vakbekwaamheid te vergroten. 

Wat is biografiewerk?

Met biografiewerk onderzoek je als mens de eigen levensloop en probeer je daarin antwoorden te vinden op vragen die in jou leven. Deze vragen kunnen betrekking hebben op verschillende gebieden, bijvoorbeeld balans in je werk, relatie(s) en gezin, het omgaan met voorspoed en tegenslagen, je gezondheid en de omgang met jezelf. De visie in biografiewerk is dat lichaam, ziel en geest met elkaar verbonden zijn en dat de levensloop onderhevig is aan universele ritmen en wetmatigheden die in elk mensenleven op unieke wijze tot uitdrukking komen.

Op deze website vind je informatie over biografiewerk, de verschillende werkwijzen, alsmede plaatsen waar biografisch coaches gevestigd zijn.