De Beroepsorganisatie voor Biografiewerk (BOB) is een vereniging voor mensen die biografiewerk als zelfstandig beroep uitoefenen en/of dit integreren in een baan. De BOB ondersteunt de herkenbaarheid en professionaliteit van dit werk. We bieden biografisch coaches de mogelijkheid om door samenwerking, nascholing, intervisie en belangenbehartiging de vakbekwaamheid te vergroten. 

Wat is biografiewerk?

Met biografiewerk onderzoek je als mens de eigen levensloop. Hierin zijn antwoorden te vinden op vragen die in jou leven en die te maken kunnen hebben met verschillende levensdomeinen. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan carrière en werk, partner en relatie(s), persoonlijke groei, vrienden en familie, gezondheid en/of zingeving. In het biografiewerk is de visie dat lichaam, ziel en geest met elkaar verbonden zijn en dat de levensloop onderhevig is aan universele ritmen en wetmatigheden die in elk mensenleven op unieke wijze tot uitdrukking komen.

Op deze website vind je informatie over biografiewerk, de verschillende werkwijzen, alsmede plaatsen waar biografisch coaches gevestigd zijn. Alle biografische coaches die zijn aangesloten bij de BOB hebben een gedegen opleiding gevolgd. Zij zijn deskundig op het gebied van de biografiek of levensloopkunde: het bestuderen en toepasbaar maken van de algemene wetmatigheden in de levensloop van een mens.

Op zoek naar een coach?
Hier vind je alle coaches die zijn aangesloten bij de Beroepsorganisatie voor Biografiewerk en die werkzaam zijn in het vak.


'Je kunt je bestemming niet makkelijk veranderen, maar de richting die je inslaat wel' | Richard Branson