Klachtregeling 

In het geval dat u een klacht heeft over het werk van uw coach of met de organisatie van zijn of haar praktijk, dan raden wij u aan om deze allereerst in overleg met de betrokken biografisch coach bespreekbaar te maken. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u gebruik maken van de klachtregeling die de BOB heeft opgesteld. Hier vindt u de klachtregeling en u kunt uw coach er ook om vragen.