Als ouder wil je het beste voor je kind. Opvoeden betekent je kind ondersteunen en begeleiden in de ontwikkelingsfase waarin het zich bevindt, met steeds de (nabije) toekomst in het vizier. Je kind groeit en verandert doorgaand, net als jij. In dat proces kunnen zich tussen jullie kleine en grote stagnaties voordoen. In gesprek met een biografisch ouderschapscoach krijg je de ruimte om stil te staan bij vragen en twijfels over het ouderschap. Samen onderzoek je twee levens: dat van jou en van je kind.

Een ouderschapscoach heeft zich gespecialiseerd in ouderschapsvragen vanuit pedagogisch, sociaal en biografisch perspectief en schenkt aandacht aan de individuele en gemeenschappelijke factoren die een rol spelen in ouderschap. Daardoor wordt jouw bewustzijn hierover groter alsmede je keuzevrijheid over het vormgeven ervan. Vind hier ons aanbod van coaches. 


'Hoe we met ons levensverhaal verbonden zijn, is bepalend voor het echte diepe geluk’ | Carlo Leget